Nejlepší dárek je zážitek a tím jízda na koni určitě je! Poukázky na vyjížďky, lekce s trenérem, uzdečky, ohlávky a otěže...

Všeobecné a storno podmínky tábora

Ranč Carpe Diem

1. Tábory jsou určeny dětem ve věku 7 do 15ti let. 

2. Tábory probíhají v čase nástupu mezi 8 – 9 hod. ranní, kdy budou děti předány lektorkám, do 16 hod., kdy si je rodiče od lektorek převezmou zpět. Dřívější příchod či pozdější vyzvednutí dětí je možné jen po osobní domluvě s lektorkami. Budete-li potřebovat některý den přivést dítě později nebo naopak vyzvednout dříve, prosím, informujte o tom lektorky, aby nebyl narušen připravený program tábora. 

3. Tábory probíhají v prostorách Ranč Carpe Diem, Javůrek 35, Javůrek, venkovní aktivity se konají v přilehlém okolí – louky, les, údolí.

4. Děti (prostřednictvím svých zákonných zástupců) se na tábor přihlašují výhradně elektronicky na webových stránkách provozovatele – www.carpediem-jj.cz nebo telefonicky na čísle 775 678 650 u paní Jany Trnkové. 

5. Přihlášky, které nebudou do 30. 4. 2024 uhrazeny (záloha i doplatek) budou vzhledem k velkému zájmu stornovány.

6. Cena tábora pro 1 dítě je 6 500 nebo 8 500 Kč (bez ubytování nebo s ubytováním).

7. V ceně je zahrnuto: celodenní program, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim po celý den připraveno pro děti dle jejich přání. 

8. Platební údaje: záloha 3 000 Kč je splatná po potvrzení přihlášky, nejpozději však do 7 dnů od zaslání potvrzení. Doplatek do celkové ceny je pak nutno doplatit nejpozději do 30. 4. 2024. 

9. Bude-li dítě užívat pravidelně léky po dobu účasti na příměstském táboře, předá v den nástupu zákonný zástupce podepsané léky včetně dávkování a doby dávkování vedoucímu příměstského tábora.

10. Účastníci příměstského tábora jsou povinni při jízdě na koni používat ochranné prostředky helmy a chrániče páteře. Za zranění, které bude způsobeno při nepoužití těchto ochranných prostředků nemá provozovatel Ranč Carpe Diem odpovědnost. Účastníci tábora nejsou společností CARPE DIEM – JJ s.r.o pojištění proti úrazu a odpovědnosti za ztrátu  osobních věcí.

Doporučujeme dítě na dobu tábora úrazově připojistit.  

11.  Každý účastník příměstského tábora si vezme sebou: 

- Dostatek vhodného oblečení dle počasí (alespoň jedno náhradní oblečení).
- Vhodná obuv + holínky.
- Pokrývka hlavy.
- Drobné kapesné (např. zmrzlina a občerstvení zakoupené na cestě s koňmi).
- Ochranné pomůcky dle možností (např. cyklo helma, pokud dítě nemá jezdeckou, páteřák – lze použít lyžařský, cyklo…). Po domluvě je možné chránicí prvky u nás zapůjčit.

14. V případě zrušení účasti ze strany klienta mohou být ze strany pořadatele nárokovány tyto storno poplatky: 

* zrušení účasti 45 dnů a více před začátkem tábora – nebude vrácena záloha 3000 Kč, ze zbytku částky 0% z doplatku výše tábora 
* zrušení účasti 26 až 30 dnů před začátkem tábora – 25 % ze zbytku po odečtení zálohy na tábor 
* zrušení účasti 16 až 25 dnů před začátkem tábora – 50 % ze zbytku po odečtení zálohy na tábor 
* zrušení účasti méně než 15 dnů před začátkem tábora – 100 % z celkové ceny. 

15. Zrušení účasti dítěte na táboře je možné pouze písemně (dopis, email). Najde-li klient za sebe (dítě) náhradníka, storno se neplatí. 

16. Storno podmínky ze strany provozovatele (Ranč Carpe Diem):

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit tábor v případě, že jeho obsazenost bude nižší než 8 dětí. V takovém případě budou složené úhrady vráceny plátcům zpět nejpozději do 3 dnů od oznámení zrušení tábora. 

17. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne podání přihlášky. 

18. Nedílnou součástí těchto Všeobecných a storno podmínek je LIST ÚČASTNÍKA TÁBORA, který zákonný zástupce vyplní nejpozději týden před konáním tábora a Závazné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte vyplněné s datem ne starším, jak jeden den před konáním příměstského tábora. Oba formuláře odevzdá rodič vedení Ranče Carpe Diem v den nástupu na tábor.