Nejlepší dárek je zážitek a tím jízda na koni určitě je! Poukázky na vyjížďky, lekce s trenérem, uzdečky, ohlávky a otěže...

List účastníka tábora

Vyplněný dokument předává rodič či zákonný zástupce v den nastoupení dítěte na tábor vyplněný a podepsaný. 

Ke stažení najdete dokument zde: Prihlaska_letni_primestsky_tabor_Carpe_Diem

 

V případě, že Vám nejde dokument stáhnout, zde můžete vytisknout text přímo z těla webu: 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY RANČ CARPE DIEM

LIST ÚČASTNÍKA TÁBORA

Jméno a příjemní: ____________________________________________________________

Datum narození: _____________________________________________________________

Mobil zákonného zástupce: ___________________________________________________

Kontaktní údaje v době příměstského tábora:

1. kontaktní telefon ____________________

2. kontaktní telefon _____________________

Zdravotní pojišťovna dítěte: ____________________________________________________

Údaje o dítěti: Zdravotní stav dítěte (indispozice, zranění z dřívějška): 

 

Stravovací omezení:

 

Alergie: ______________________________________________________________________

Pravidelně užívané léky – dávkování a doba užívání:

 

V případě drobného poranění (odřeniny, krvácení z nosu atd.) dávám svolení k ošetření: ANO x NE

Souhlasím se zveřejněním fotografií na facebooku Ranč Carpe Diem: ANO x NE

Všechny údaje, uvedené v tomto listě, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Místo a datum podpisu: ____________________ Podpis zákonného zástupce: ______________________