Nejlepší dárek je zážitek a tím jízda na koni určitě je! Poukázky na vyjížďky, lekce s trenérem, uzdečky, ohlávky a otěže...

Potvrzení o bezinfekčnosti

Vyplněný dokument předává rodič či zákonný zástupce v den nastoupení dítěte na tábor vyplněný a podepsaný. 

Soubor ke stáhnutí najdete zde: Prohlaseni_o_bezinfekcnosti_ditete

 

V případě, že Vám nejde soubor stáhnout, vytiskněte si informace z těla webu: 

 

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI DÍTĚTE

Jméno a příjmení účastníka příměstského tábora Ranč Carpe Diem: 

_________________________________________________________________________

Datum narození: 

_________________________________________________________________________

Adresa: 

_________________________________________________________________________

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

__________________________________________________________________________

Kontakt na zákonného zástupce (tel., mail): 

__________________________________________________________________________

Čestně prohlašuji, že: 

• moje dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd., 

• v období předchozích dvou týdnů před odjezdem nepřišlo dítě do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření, 

• v období předchozích dvou týdnů před odjezdem nepobývalo dítě v zahraniční, 

v případě, že ano poprosím o uvedení: 

 

______________________________________________________,

• své dítě jsem předem seznámil/a o celém průběhu letního příměstského tábora (dezinfekce rukou, umytí rukou mýdlem po záchodě, držení rozestupu mezi kamarády, mít roušku v zákonem daných situacích), 

• své dítě pouštím na letní příměstský tábor na vlastní zodpovědnost a s trénováním na koni a jinými aktivitami za všech těchto podmínek souhlasím, 

• jsem si vědom právních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů toho prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení táborového kolektivu. 

 

Místo a datum podpisu zákonného zástupce: ______________________________________
(ne starší jeden den před nástupem)

Podpis zákonného zástupce: ____________________________________________________